Ovogodišnje obilježavanje jednog od najvažnijih praznika BiH održano je u Oslu, Drammenu, Stavangeru…

I ove godine, Bosanci i Hercegovci koji žive u Norveškoj, prigodnim svečanim manifestacijama su obilježili Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25 novembar.

OSLO

Centralna akademija je upriličena u Oslu, u velikoj dvorani Kuće literature (Litteraturehuset).

image

Folklorna grupa “Dukat”/ Fahro Konjhodžić

Uz prigodna obraćanja, posebnu pažnju su privukli nastupi djece, polaznika omladinske škole “Jabuka”, koji su svojim recitacijama oduševili prisutnu publiku i bili nagrađeni burnim aplauzom. Ništa manje pozornosti su dobili i pripadnici folklorne grupe “Dukat” i vokalne grupe “Iskre”, koje djeluju u sklopu “Instituta sevdaha”.

image

Posebnu pažnju su privukli nastupi djece/ Fahro Konjhodžić

U sadržaj ove svečanosti su uključena i prigodna obraćanja. Tako se, u ime Ambasade Bosne i Hercegovineu Oslu, prisutnima obratila Jelena Arifi Keketović, otpravnik poslova. U ime organizatora ove svečanosti Saveza udruženja građana BiH u Norveškoj, prisutne je pozdravila Mina Hajdarević. Voditelj i domaćica ove prigodne svečanosti je bila Anesa Medenhodžić.

image

Vokalna grupa “Iskre”/ Fahro Konjhodžić

Ovogodišnje obilježavanje jednog od najvažnijih praznika BiH u Oslu je iskorišteno da se oda priznanje aktivistima za njihov doprinos u radu Saveza, a posebno na afirmaciji vrijednosti i očuvanju tradicije domovine. Ta priznanja su dobili profesorica Larisa Lara Hajdarević Šukrija Meholjić, arhitekta (DIA) i karikaturist.

image

Priznanja za Larisu Hajdarević, Miralema Bećirovića i Šukriju Meholjića/ Fahro Konjhodžić

U obrazloženju za priznanje profesorici Larisi Hajdarević se kaže da joj se, u ime građana Bosne i Hercegovine u Norveškoj, zahvaljuje za posvećen i predan rad na očuvanju i promociji maternjeg jezika, za dugogodišnji doprinos u obrazovanju mladih naraštaja, povezivanju građana BiH u Norveškoj kao i očuvanju društvenih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti naroda Bosne i Hercegovine.

Nemjerljiv je doprinos gospodina Šukrije Meholjića u čuvanju kolektivnog i permanentnog pamćenja na stravičan zločin koji se desio u BiH, a koji je kulminirao genocidom u Srebrenici. Njegovi radovi i tekstovi se redovno objavljuju u bosanskohercegovačkim i norveškim medijima. Njegova borba se odvija na specifičan način: on skreće pažnju svekolike javnosti na sjećanje na genocid u Srebrenici i na stravične zločine u drugim dijelovima domovine krarikaturom bez riječi. Te svoje karikature je objavio u tri knjige na bosanskom i engleskom jeziku, a veliki dio je objavljen i u norveškim novinama.

image

Detalj sa manifestacije u Oslu/ Fahro Konjhodžić

Ovom prilikom je dodijeljeno još jedno priznanje, ovoga puta za Miralema Bećirovića, dugogodišnjeg aktivistu i predsjednika Saveza udruženja građana BiH, koje trenutno obavlja funkciju zamjenika aktuelnog predsjednika Saveza. Niti jedna manifestacija, niti bilo koja druga aktivnost nije mogla biti organizovana bez angažmana i velike pomoći Miralema Bećirovića, doslovce u svih tridesetak godina boravka bh. populacije u Norveškoj!

DRAMMEN

Pored prigodne svečanosti u Oslu, slične manifestacije su organizovane i u drugim mjestima u Norveškoj.

image

Dan državnosti BiH u Drammenu: Rezak Hukanović/ Fahro Konjhodžić

Tako je u mjestu Drammen, njihovo Udruženje građana priredilo sličnu manifestaciju. U sklopu njhove manifestacije je upriličena promocija knjige “Deseta vrata pakla”. Ovom prilikom su prisutni mogli čuti sjećanje autora Rezaka Hukanovića na strahote koje je ovaj Bosanac i kolega novinar preživio u logorima Manjača i Omarska.

I na ovoj manifestaciji su dodijeljena priznanja aktivistima Elvani GušićSenadi Duraković Amiru Džaferiju. U nastavku manifestacije prisutne je zabavljao Amer Hadžiahmetović.

image

Senada Duraković i Amir Džaferi sa predsjednikom Muhamedom Mujkanovćem/ Fahro Konjhodžić

STAVANGER

U mjestu Stavanger je upriličen susret i promocija knjige Edhije Hadžimušić Mahić, “Jedan je zavičaj srca”.

I u mnogim drugim udruženjima su organizovane broje prigodne manifestacije obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Izvor: MojaBiH