• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Stockholmu: Konzularni odjel privremeno zatvoren

  Ambasada Bosne i Hercegovine u Stockholmu obavijestila je bosanskohercegovačke građane koji žive u Švedskoj i koriste konzularne usluge Ambasade, da je konzularni odjel zatvoren danas, 16. aprila i u ponedjeljak, 19. aprila 2021. godine. Razlog je održavanje Konzularnih dana u Republici Finskoj (Turku), koju Ambasada BiH u Švedskoj nerezidentno pokriva. - Strankama koje imaju...

  Bosanski jezik na listi jezika za zajednice Vlade Novog Južnog Welsa

  Vijeće bosanske zajednice Novog Južnog Velsa odradilo je sjajan posao na polju afirmacije dijaspore i dijaloga sa predstavnicima vlasti i zajednica u BiH Vijeće bosanske zajednice Novog Južnog Velsa je zasigurno bila jedna od aktivnijih zajednica tokom pandemije 2020. i 2021. godine na polju afirmacije dijaspore, dijaloga sa predstavnicima vlasti,...

  Projekat Rural.ba želi biti jedinstveni glas ruralnog turizma u BiH

  Agencija Balkantina je uz podršku Vlade Švicarske uputila javni poziv poslovnim subjektima, domaćinstvima i pružateljima usluga ruralnog turizma da se registruju na zajedničkoj platformi www.rural.ba, projektu za razvoj ruralnog turizma od koje će koristi imati i korisnici i biznis. Ta web platforma razvija i nudi turističke usluge, proizvode i sadržaje...

  BH Roots: Online radionica o LinkedIn-u

  Nakon niza uspješnih projekata, kao i posljednja dva webinara „Mogućnosti mladih u digitalnom dobu“ i "Kako napraviti CV?", u najavljenoj SERIJI PREDAVANJA (WEBINARA) BH ROOTS nastavlja sa trećim webinarom na temu LinkedIn-a. Tragom osnovnih ciljeva ove serije webinara – pružanja osnovnih znanja, vještina i uputa mladim ljudima u što uspješnijem...

  Pitajte nas