Ovogodišnja proslava jednog od najvažnijih praznika BiH održana je u Oslu, Drammenu, Stavangeru…
I ove godine Bosanci i Hercegovci koji žive u Norveškoj, prigodnim svečanim manifestacijama obilježili su Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. Novembar.

OSLO

Centralna akademija održana je u Oslu, u velikoj dvorani Kuće literature (Litteraturehuset).


Folklorna grupa “Dukat” / Fahro Konjhodžić

Osim prigodnih govora, posebnu pozornost privukli su nastupi djece, učenika omladinske škole „Jabuka“, koji su svojim recitacijama oduševili prisutne i bili nagrađeni burnim pljeskom. Ništa manju pažnju nisu dobili ni članovi folklorne skupine “Dukat” i vokalne skupine “Iskre”, koje djeluju u sklopu “Instituta sevdaha”.


Posebnu pažnju privukle su predstave djece / Fahro Konjhodžić

U sadržaj ove svečanosti uključena su i prigodna obraćanja. Tako se u ime Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Oslu prisutnima obratila Jelena Arifi Keketović, otpravnica poslova. U ime organizatora ove svečanosti Saveza udruženja građana BiH u Norveškoj, prisutne je pozdravila Mina Hajdarević. Voditeljica i domaćica ove svečanosti bila je Anesa Medenhodžić.

Vokalna skupina “Iskre” / Fahro Konjhodžić

Ovogodišnja proslava jednog od najvažnijih praznika u BiH u Oslu iskorištena je za odavanje počasti aktivistima za doprinos u radu Saveza, a posebno na afirmaciji vrijednosti i očuvanju tradicije domovine. Ta priznanja su dobili profesorica Larisa Lara Hajdarević i Šukrija Meholjić, arhitekt (DIA) i karikaturist.


Nagrade Larisa Hajdarević, Miralem Bećirović i Šukrija Meholjić / Fahro Konjhodžić

U obrazloženju za priznanje profesorici Larisi Hajdarević se kaže da joj se,u ime građana Bosne i Hercegovine u Norveškoj zahvaljuje na posvećenom i predanom radu na očuvanju i promicanju materinskog jezika, na dugogodišnjem doprinosu u obrazovanju mladih generacije, povezujući građane BiH u Norveškoj, očuvanje društvenih, kulturnih i tradicionalnih vrijednosti naroda Bosne i Hercegovine.

Nemjerljiv je doprinos gospodina Šukrije Meholjića u očuvanju kolektivnog i trajnog sjećanja na stravičan zločin koji se dogodio u BiH, a koji je kulminirao genocidom u Srebrenici. Njegovi radovi i tekstovi redovito se objavljuju u bosanskohercegovačkim i norveškim medijima. Njegova se borba odvija na specifičan način: karikaturom bez riječi skreće pažnju šire javnosti na sjećanje na genocid u Srebrenici i na stravične zločine u drugim krajevima domovine. Svoje karikature objavio je u tri knjige na bosanskom i engleskom jeziku, a veliki dio je objavljen u norveškim novinama.


Detalj sa manifestacije u Oslu / Fahro Konjhodžić

Ovom prilikom dodijeljena je još jedna nagrada, ovoga puta Miralemu Bećiroviću, dugogodišnjem aktivistu i predsjedniku Saveza udruženja građana BiH, koji trenutno obnaša funkciju zamjenika aktualnog predsjednika Udruženja. Nijedna manifestacija, niti bilo koja druga aktivnost ne bi se mogla organizirati bez angažmana i velike pomoći Miralema Bećirovića, doslovno u svih trideset godina boravka bh. stanovništva u Norveškoj!

DRAMMEN

Osim prigodne svečanosti u Oslu, slične manifestacije su organizirane i u drugim mjestima u Norveškoj.


Dan državnosti BiH u Drammenu: Rezak Hukanović / Fahro Konjhodžić

Tako je u Drammenu njihova Udruga građana organizirala sličnu manifetsaciju. U sklopu njihove manifestacije upriličena je i promocija knjige „Deseta vrata pakla“. Ovom prilikom prisutni su mogli čuti sjećanje autora Rezaka Hukanovića na strahote koje je ovaj Bosanac i kolega novinar preživio u logorima Manjača i Omarska.

Na ovoj manifestaciji nagrađeni su i aktivisti Elvana Gušić, Senada Duraković i Amir Džaferi. U nastavku manifestacije prisutne je zabavljao Amer Hadžiahmetović.


Senada Duraković i Amir Džaferi s predsjednikom Muhamedom Mujkanovićem / Fahro Konjhodžić

STAVANGER

U Stavangeru je upriličen susret i promocija knjige Edhije Hadžimušić Mahić „Jedan je zavičaj srca“.

I u mnogim drugim udrugama organizirane su mnoge prigodne manifestacije povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Izvor: MojaBiH