• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
  • MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE

   Adresa:

   TRG BIH 1
   71 000 Sarajevo
   Bosna i Hercegovina

   Kontakt:

   tel: +38733202600
   fax: +38733206140
   email: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

   Sektor za iseljeništvo

   tel: +38733703975
   fax: +38733703998
   email: