• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Uspješne priče

  Senad Šantić, ZenDev: Svako malo mi ljudi pišu da se žele vratiti u BiH

  Senad Šantić, bosanskohercegovački je mladi poduzetnik i direktor kompanije za informacione tehnologije "ZenDev" iz Mostara, koja nudi usluge izrade web i mobilnih aplikacija. Rođen je 1988. godine u Mostaru, a već 1993. godine je izbjegao u Švedsku gdje se i školovao, a nakon čega odlazi u San Francisco (Sjedinjene Američke Države) kako...

  Bosanci predvode inovacije u otvorenom bankarstvu Evrope

  Izmjenom propisa o platnim uslugama i bankarstvu, tržište Evropske unije uvodi tzv. "otvoreno bankarstvo" koje će radikalno poboljšati raspoloživost i efikasnost finansijskih usluga stanovništvu i malim i srednjim preduzećima. Radi se o regulativi koja omogućava trećim licima da (uz pristanak korisnika) slobodno pristupe bankovnim informacijama kako bi krajnjim korisnicima pružili...

  Raste interes bh. dijaspore za investiranje u BiH – najavljene investicije i pokretanje proizvodnje do kraja 2021

  Početkom aprila održan je prvi Biznis Forum organizovan za predstavnike poslovne bh. dijaspore, bh. poduzetnika, lokalnih zajednica, relevantnih ministarstava, privrednih komora i udruženja iz oblasti metalskog sektora i pratećih industrija. Online Biznis Forum je organizovan u sklopu projekata „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji  je projekat Ministarstva za ljudska prava i...

  Kerim Hadžić: Studirao u Kini, naučio kineski, sada u BiH želi doprinijeti razvoju autoindustrije

  Bakalauret je završio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, master studije u Pekingu na Pekinškom institututu za tehnologiju sa istraživanjem i primjenom modalnih dekompozicija na tokove fluida u kompresorima i turbinama. Do sada je objavio nekoliko naučnih radova, radio je na razvijanju platforme za bosanski jezik na telefonima Xiaomi, direktor...

  Kako je ulaganje dijaspore vratilo nadu u razvoj Opštine Lopare

  Put nas vodi u Opštinu Lopare, jednu od pozitivnih priča povezivanja dijaspore sa lokalnom zajednicom. Opština je smještena na prelazu planine Majevice ka ravnicama Semberiji i Posavini, i predstavlja središte ovog dijela Podmajevice. Cijelo područje karakteriše veliki broj manjih vodenih tokova, a kroz grad Lopare protiče rijeka Gnjica. Grad Lopare...

  Pitajte nas