• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Traži se stručnjak iz Nizozemske za prenos znanja o sistemu podrške razvoju malih i srednjih preduzeća

  25.10.2019

  Potražnja

  Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara traži stručnjaka za prenos znanja o sistemima podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) iz Nizozemske. Prenos znanja je vezan za politike podrške razvoju poduzetništva kao što su: - način definisanja šta je MSP (zakoni, strategije i sl u Nizozemskoj), - kako se kreiraju politike za podršku razvoja MSPa i kako MSPa učestvuju u kreiranju ovih politika, - prenos znanja o vrstama i funkcionisanju organizacija koje zastupaju poduzetnike (komore, udruženja privrednika i slične), - prenos znanja o specifičnim instrumentima podrške za razvoja MSPa kao što su poslovni inkubatori i slični instrumenti. Prenos znanja bi uključio: - pripremu prezentacije u saradnji sa LiNKom, - prezentaciju i razgovor u nadležnim entitetskim ministarstvima (2 prezentacije u Mostaru i Banja Luci), te - dvije prezentacije i razgovor u dvije regije u BiH po dogovoru. LiNK je u mogućnosti pokriti dio troškova tokom procesa prenosa znanja.

  Pitajte nas