• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Zašto web portal za dijasporu?

  Cilj uspostavljanja web portal-a za dijasporu je stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između organizacija i pojedinaca BiH dijaspore među sobom kao i sa institucijama, privatnim sektorom, civilnim sektorom i pojedincima u Bosni i Hercegovini.

  Putem web portala pripadnici BiH dijaspore će imati mogućnost da podijele svoja iskustva stečena u inostranstvu, svoje ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize, da ...

  Cilj uspostavljanja web portal-a za dijasporu je stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između organizacija i pojedinaca BiH dijaspore među sobom kao i sa institucijama, privatnim sektorom, civilnim sektorom i pojedincima u Bosni i Hercegovini.

  Putem web portala pripadnici BiH dijaspore će imati mogućnost da podijele svoja iskustva stečena u inostranstvu, svoje ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize, da ostvare virtuelnu razmjenu i prijenos znanja i vještina, te promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj Bosne i Hercegovine.

  Web portal omogućava virtuelno okruženje u kojem će korisnici komunicirati u skladu sa principima društvenih mreža, pridruživati se različitim interesnim grupama, imat će pristup potrebnim informacijama ovisno o ulozi koju budu imali na portalu.

  Web portal predstavlja jezgro društvenog, kulturnog i ekonomskog života dijaspore, koja snagom zajednice treba da ujedini one koji su se raselili po svijetu.

  Pozivamo vas da svojim komentarima i sugestijama doprinesete unapredjenje ovog web portala!

  Gradite pozitivne veze širom BiH

  Dragi državljani Bosne i Hercegovine koji živite u inostranstvu, Cilj ove web stranice je vaše bolje povezivanje sa zemljom porijekla, Bosnom i Hercegovinom . Kao dugogodišnji partner Bosne i Hercegovine, Švicarska je uvjerena da bh. dijaspora ima važnu ulogu u podršci zemlji svog porijekla da uhvati korak sa evropskim partnerima....

  Naša zemlja ima izuzetno talentiranu dijasporu

  “Potrebno je imati jednu adresu, jedna vrata na koja se može pokucati, platformu za razmjenu ideja, protok informacija o dešavanjima u zemlji sa konstantnim ažuriranjem podataka o potrebama, mogućnostima aktivnog djelovanja i uključivanju dijaspore u istu, te već postojećim, kao i budućim planiranim projektima.” Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS)...

  Dijaspora ima ogroman potencijal

  Domaći privrednici o projektu “Dijaspora za razvoj” Ova inicijativa ne samo da osigurava osnovu za networking, koji je u poslovnom svijetu postao imperativ za ekspanziju biznisa, nego doprinosi i unapređenju konkurentnosti kroz razmjenu znanja Dijaspora se pokazala kao bitan investitor za razvoj naše zemlje. Tako su sektori poljoprivrede, IT-a, proizvodnje...

  Pitajte nas