• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • GRANT PROGRAM // USAID Diaspora Invest (10/2023)

  Novi fondovi USAID-a su otvoreni za podršku investicijama dijaspore u BiH! Ako ste osnovali kompaniju u posljednje tri godine i imate poslovne veze sa dijasporom, prijavite se za bespovratna sredstva! Prijavite se ovdje: www.grant.diasporainvest.ba Saznajte više o pozivu i fondovima na info-sesijama na koje se možete prijaviti putem maila prijava@diasporainvest.ba....

  Objavljeni javni pozivi za prijenos znanja stručnjaka iz iseljeništva u institucije BiH

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je 01.09.2023. godine objavilo javne pozive za prijenos znanja stručnjaka iz iseljeništva u institucije/javne ustanove u Bosni Hercegovini. Objavljena su dva poziva: jedan za stručnjake, a drugi za institucije/javne ustanove u BiH. Javni pozivi i popratna dokumentacija dostupni su na web...

  JAVNI POZIV za izražavanje interesa stručnjaka iz iseljeništva iz Bosne i Hercegovine za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

  JAVNI POZIV za izražavanje interesa stručnjaka iz iseljeništva iz Bosne i Hercegovine za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu Aneks I Prijavni obrazac Odluka o usvajanju Pravila za prenos znanja Pravila za prenos znanja

  JAVNI POZIV za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

  JAVNI POZIV za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu Aneks II Prijavni obrazac INSTITUCIJE Odluka o usvajanju Pravila za prenos znanja Pravila za prenos znanja

  Pitajte nas