• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Vijesti

  Zajedničkim djelovanjem do većeg učešća iseljeništva u razvoju BiH

  U Sarajevu je 14.8.2019. godine potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacije Naša perspektiva, čime su se strane potpisnice usaglasile da će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH. Saradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informisanje i razmjena...

  Poziv na Susret mladih u Generalnom konzulatu BiH u Minenu

  Generalni Konzulat BiH u Minhenu organizira susret mladih profesionalaca i studenata na temu: "Umrežavanje u bh. dijaspori - šta je potrebno uraditi", koji će se održati u petak, 13. septembra  2019. godine u 19 00 sati u prostorijama Generalnog konzulata BiH u Minhenu. Partner u organizaciji ovog susreta je Mreža ...

  U Maglaju obilježen početak realizacije projekta „Kako se piše domovina“

  U prostorijama JU Opća biblioteka Maglaj obilježen je početak realizacije projekta „Kako se piše domovina“ kojim se želi omogućiti djeci i mladima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu tokom godine, posebno tokom ljeta, da nauče ili obnove svoje znanje maternjeg jezika i domaće kulture, tradicije i običaja. Naime, JU Opća...

  Kroz projekat “Dijaspora za razvoj” posao će dobiti 15 Zeničana

  Projekat Dijaspora za razvoj je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Grad Zenica u sklopu ovog projekta provodi program obuke kandidata kroz IV ciklusa, a kroz implementaciju lokalne inicijative unaprijeđenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru. Lokalnim...

  Newsletter za dijasporu pripremljen u okviru zajedničkog projekta sa općinom Žepče

  Preko newslettera se možete u kratkom vremenu informirati o svim aktivnostima vezanim za projekt, upoznati se na koji način se provodi, te popuniti upitnike namijenjene za državljane BiH koji se nalaze u dijaspori. Klikom na link NEWSLETTER  preuzimate I. newsletter u kojemu se nalaze informacije o projektu ”Dijaspora za razvoj”. ”Dijaspora...

  Pitajte nas