• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Zajedničkim djelovanjem do većeg učešća iseljeništva u razvoju BiH

  U Sarajevu je 14.8.2019. godine potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacije Naša perspektiva, čime su se strane potpisnice usaglasile da će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH. Saradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informisanje i razmjena...

  Održan Ljubuški gospodarski forum u suradnji s dijasporom

  U Ljubuškom je 09.08.2019.godine održan ''Treći Ljubuški gospodarski forum u saradnji sa dijasporom'' u  okviru projekta ''Dijaspora za razvoj'' koji provodi  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlada Švicarske, u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). Na skupu se...

  Pitajte nas