Savjetodavno Vijeće za Bosnu i Hercegovinu (Advisory Council for Bosnia and Herzegovina -ACBH), sa sjedištem u Washington DC, SAD obilježilo je 30 godina od početka opsade Sarajeva koja je upamćena kao najduža opsada nekog grada u modernoj historiji. Opsada Sarajeva je počela 5. aprila 1992. godine i trajala 1425 dana, tačnije do 29. februara 1996. godine.

Više o Savjetodavnom Vijeću za Bosnu i Hercegovinu možete pogledati ovdje: https://www.acbih.org/