U okviru aktivnosti prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini koje se realizuju kroz projekat ”Dijaspora za razvoj”  –  projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske  u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) –  u Općini Čapljina, kao instituciji prijema,  angažovana je Željka Šećerbegović, stručnjakinja iz iseljeništva koja je prenijela svoje znanje u oblasti učešća žena u politici i na rukovodećim funkcijama.

Željka je rođena u Bosanskoj Krupi, a u Danskoj živi 26 godina. Dipomirala je na Pedagoškom  fakultetu u Danskoj, a trenutno radi kao konsultantica (savjetnica) u Fondu za socijalnu odgovornost na projektima ’’Majke naselja’’ vezano za integraciju i aktivno učešće žena kroz volonterizam u dansko društvo.

Pored rada sa ženama, Željka je aktivna i u Erasmus + projektima na nivou Evropske unije koji su u najvećem dijelu fokusirani na mlade ljude. EU finansira aktivnosti mladih u cilju promoviranja EU vrijednosti i povezivanja mladih iz raznih zemalja. ’’Mi smo u Danskoj uvidjeli potrebu da se mladim Bosancima i Hercegovicima omogući direktno povezivanje u dijaspori i u BiH’’, kaže Željka. ’’Prije dvije godine smo pokrenuli prvi projekat u kojem su se okupili mladi iz dijaspore i mladi koji studiraju  van BiH. Odmah se ukazala potreba za uvezivanjem i mladih iz BiH u ove aktivnosti. Ove godine smo napravili projekat koji je realiziran u BiH. Ovi projekti su omogućili  stvaranje nevladine organizacije BH Roots koja okuplja mlade iz BiH, mlade koji studiraju van BiH i mlade iz dijaspore BiH. Nadamo se da će oni sami biti nosioci sljedećih projekata u kojima će se okupiti mladi. Mi smo uspjeli animirati mlade da iskoriste svoj potencijal, te se aktivno uključe u Evropske inicijative. Mladi zajedno sa vršnjacima iz drugih zemalja stvaraju svoju budućnost, a samim tim povećavaju mogućnosti kvalitetne integracije naše domovine’’, kaže Željka.      

Vezano za njene utiske i iskustva koja nosi sa angažmana na prenosu znanja u Općini Čapljina na temu učešća žena u politici i na rukovodećim funkcijama, Željka kaže da je pozitivno iznenađena prisustvom žena u javnom životu i na rukovodećim pozicijama u Čapljini s obzirom da je u Općini Čapljina, kao i na pozicijama direktorica škola, uposlen veliki broj žena koje uspješno obavljaju svoj posao.

’’Jako sam zadovoljna svojim angažmanom u Čapljini, a samim tim što je projekat podržan od načelnika općine govori o zainteresovanosti za saradnju sa dijasporom. U toku mog angažmana sam imala mogućnost da posjetim dvije osnovne i jednu srednju školu u kojoj sam razmijenila  iskustva u radu sa djecom i mladim ljudima. Također je bilo razgovora oko buduće saradnje na nivou škola i obrazovnih ustanova. Odaziv žena je bio veliki i  moje predavanje o asertivnoj komunikaciji i aktivnom učešću u svim sferama društva bilo je veoma posjećeno. Učesnice  su bile veoma zainteresovane i aktivno su učestvovale u radionici. Izrazile su potrebu za organizovanjem  aktivnosti za žene  edukativnog  karaktera a u cilju veće afirmacije žena i aktivnijim učešćem u društvu’’, dodaje Željka.

Na naše pitanje kakvi su kapaciteti žena u dijaspori BiH da pomognu i podrže žene u BiH kako bi se više uključile u javni život u BiH, Željka je odgovorila:

’’Kapacitet žena u dijaspori je veliki i postoje veoma uspješne žene koje bi mogle da aktivno učestvuju u saradnji sa ženama u BIH.  Na zadnjem Kongresu Svjetskog saveza dijaspore (SSD) BiH izabrana sam  u Glavni odbor kao predstavnica žena i svoj  rad ću usmjeriti na jačanje  i povezivanje žena BiH. Kroz umrežavanje i radionice edukativnog karaktera žene stiču veće samopouzdanje i motivaciju za aktivno učešće u društvu. Zbog toga smatram da žene BiH, kako u dijaspori tako i u BiH, kroz razmjenu iskustava i saradnju mogu pomoći jedne drugima u budućnosti. Tokom godina poslije rata žene su se razvijale na različite načine u različitim sredinama, kako u BiH tako i u dijaspori. Sasvim prirodno došlo je do stvaranja određenih stereotipa, koji trenutno otežavaju međusobnu komunikaciju. Uklanjanjem istih povratili bismo razumijevanje i uzajamno poštovanje.  Ne smijemo zaboraviti da u BiH imamo veoma uspješnih žena  i da su njihova isustva i znanje isto tako potrebna ženama u dijaspori’’.

Željkina poruka ženama u dijaspori i ženama u BiH je da samopouzdane i respektovane žene daleko lakše prihvataju izazove koje se pred njih stavljaju u savremenom društvu. ’’Ukoliko stvorimo svoju sreću, lako ćemo stvoriti sreću i u svojoj okolini. Zato budimo aktivne , brišimo stereotipe i  zajedno gradimo  bolju budućnost za mlade generacije’’, poručuje Željka.

Na kraju, Željka naglašava da se raduje narednom angažmanu i nada se da ćemo se više povezati i uzajmno sarađivati jer nam je isti cilj – bolja budućnost i prosperitet naše domovine.