• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Informativna kampanja “Ovako ćemo se zaštiti”

    Interaktivni portal za dijasporu iz BiH i-platforma je organizovala  Informativnu kampanju za pripadnike bh. dijaspore u Švicarskoj u cilju upoznavanja o novom virusu korona i o kampanji „Ovako ćemo se zaštititi“. Najčešća pitanja i odgovori o novom virusu korona - Infekcija i rizici Zašto su ova pravila za higijenu i...

  Saopćenje: Odluke sa 8. vanredne sjednicе Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju o realizaciji zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine i definisanih operativnih mjera za zaustavljanje širenja korona virusa (SARS - Cov - 2/Covid 19), koju je predložio predsjedavajući Vijeća ministara. Generalni sekretarijat Vijeća ministara dostaviće Informaciju Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U informaciji su navedene...

  U Ministarstvu sigurnosti BiH otvoren namjenski podračun za uplatu finansijske pomoći u borbi protiv virusa COVID-19

  Na osnovu zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH od 20.03.2020. godine, danas je Ministarstvo finansija i trezora BiH otvorilo namjenske podračune u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH, za budžetska sredstava za borbu protiv koronavirusa COVID-19. Na slijedećem linku Ministarstva finansija i trezora BiH nalazi se ista instrukcija sa detaljnim uputama za uplate: Uplata...

  Podrška nastavnicima i učenicima: Digitalna sredstva za učenje na daljinu

  Zbog novonastale situacije koja se odnosi na sprečavanje širenja bolesti nastale koronavirusom (COVID-19) u BiH su, kao i u brojnim drugim zemljama, donesene naredbe o obustavi nastave u predškolskim, osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama. Nastava se odvija na daljinu (online) pa je u takvim uslovima nastavnicima i učenicima potrebna...

  Pitajte nas