Profesorica Zada Pajalić izabrana je za članicu Savjetodavnog odbora u europskom projektu RES-Q+. Cilj projekta je učiniti znanje o moždanom udaru dostupnijim.
Projekt RES-Q+ sveobuhvatno je rješenje za poboljšanje zdravstvene zaštite korištenjem globalnog registra kvalitete zaštite pacijenata koji su pretrpili moždani udar, i predstavlja saradnju 21 vodeće europske institucije.
Projekt će koordinirati Institut za zdravstvene informacije i statistiku u Češkoj Republici (IHIS).
Voditelj projekta je istraživač i neurolog Robert Mikulik iz Češke, a suvoditelj Hendrik Knoche, stručnjak za interakciju čovjeka i računala sa Univerzitetu Aalborg, Danska.
Tim će koristiti umjetnu inteligenciju u borbi protiv moždanog udara u Europi, s ciljem da znanje vodećih stručnjaka učini dostupnim i pacijentima s moždanim udarom i ljekarima opće prakse.
Cilj projekta RES-Q+ je poboljšati kvalitetu zaštite za pacijente s moždanim udarom, spasiti živote pacijenata i smanjiti troškove zdravstvene zaštite. Projekt financira Horizon Europe.

Prof. dr. Zada Pajalić, rođena je u Tuzli, doktor je medicinskih nauka i redovna profesorica na VID Univerzitetu u Oslu.

Više o ovoj temi možete pronaći na linku ispod:
https://www.vid.no/en/news/zada-pajalic-elected-to-the-advisory-board-for-ai-project/?fbclid=IwAR1fjscvqCbyvDOsFYXwNg_tFZzItXT7DYeKUEGi8cGE_5R9fgRy_QTgBRk