Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija izvještaj o realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2023. godinu. U skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), proces javnih konsultacija je otvoren u periodu od 09.02.2024. do 24.02.2024. godine.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultacijama. U konsultacijama možete učestvovati putem internetske stranice dostupne na sljedećem linku: https://ekonsultacije.gov.ba/.

Za one koji prvi put učestvuju potrebno je izvršiti prijavu unutar sistema eKonsultacije, koji se nalazi na sljedećem linku: https://ekonsultacije.gov.ba/account/login .

Nakon prijave u sistem eKonsultacije, u padajućem meniju odaberite instituciju – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – kliknite stranicu „KONSULTACIJE“ i izvršite odabir izvještaj o realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2023. godinu a potom kliknite na prozor „UČESTVUJ“, nakon čega će Vam se otvoriti mogućnost direktnog davanja pojedinačnih prijedloga ili komentara.

Voditelj konsultacija je Vladimir Kek, kontakt e-mail: Vladimir.Kek@mhrr.gov.ba