U cilju unapređenja saradnje, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizira Konferenciju dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu“, koja će se održati 13. i 14. juna 2018. godine u hotelu Holiday u Sarajevu.

Njeno održavanje planirano je aktivnostima u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP i IOM u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici organizacija iseljeništva Bosne i Hercegovine i  uspješni pojedinci, predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, institucija na državnom i entitetskom nivou, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Jačanje saradnje jedan je od ključnih principa Politike o saradnji sa iseljeništvom, čijim je usvajanjem prošle godine Vijeće ministara BiH utvrdilo pravce djelovanja Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu.

Cilj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u čijoj je nadležnosti kreiranje politike prema iseljeništvu, je da na ovoj konferenciji, okupljajući više od 30 predstavnika iseljeništva iz 14 zemalja i predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, istakne važnost iseljeništva i pruži mogućnost otvaranja tema kojim će se ukazati na ulogu iseljeništva u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini, kao i na probleme s kojima se iseljeništvo suočava u Bosni i Hercegovini.