JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga za dodjelu priznanja

iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine

1.CILJ JAVNOG POZIVA

Priznanje istaknutim pojedincima u iseljeništvu i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine najviše je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos u jačanju veza iseljeništva s Bosnom i Hercegovinom, s ciljem priznanja dosadašnjeg rada i podsticanja daljnje saradnje s Bosnom i Hercegovinom u različitim oblastima društvenog života.

2.JAVNI POZIV

Poziva se iseljeništvo iz Bosne i Hercegovine, organizacije iseljenika iz Bosne i Hercegovine, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i drugi pravni subjekti iz iseljeništva i Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge za dodjelu priznanja iz oblasti:

a) privrede,

b) nauke i obrazovanja,

c) kulture i informiranja,

d) profesionalnog i amaterskog sporta,

e) zdravstva i socijalne zaštite,

f) filantropskih i dobrotvornih aktivnosti.

Iz svake oblasti dodjeljuje se jedno priznanje, bez obzira na to da li se priznanje dodjeljuje pojedincu ili organizaciji iseljenika iz Bosne i Hercegovine.

3.SADRŽAJ PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu priznanja dostavlja se na Obrascu prijave za dodjelu priznanja iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine Aneks 1, koji se nalazi u prilogu Javnog poziva, uz dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog za dodjelu priznanja sadrži lične podatke o kandidatu, odnosno naziv i sjedište organizacije koja se predlaže i vrstu priznanja. U obrazloženju se navode činjenice i dokazi o radu i angažiranju, postignutim rezultatima i uspjehu na osnovu čega se može odlučiti o dodjeli priznanja.

Pored navedenog, organizacije iseljeništva iz Bosne i Hercegovine su dužne dostaviti i Rješenje o registraciji.

Prijedlog suprotan predmetu Javnog poziva neće biti razmatran i isti će biti odbačen.

Sve prijave moraju biti dostavljene na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, blagovremeno i na propisanim obrascu prijave, uključujući sve obavezne dokumente i priloge.

Obrazac prijave mora biti popunjen i potpisan, i ovjeren (ako je podnosioc prijedloga pravna osoba).

4.NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

Prijedlog se podnosi isključivo putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Trg Bosne i Hercegovine 3

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu priznanja

iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine“ NE OTVARATI

Prijave se podnose isključivo na Obrascu prijave kao što je naprijed naznačeno, a koji se nalazi u prilogu Javnog poziva na web stranici Ministarstva: www.mhrr.gov.ba  i www.dijaspora.mhrr.gov.ba

5. KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje prijedloga je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, zaključno sa  15.05.2019. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće razmatrati.

6. DODATNE INFORMACIJE

Sva dodatna pitanja u vezi Javnog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana do isteka roka za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja, sa jasno naznačenim nazivom Javnog poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: iseljenistvo@mhrr.gov.ba.

7. OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

Obavijest o odabiranim prijedlozima kao i obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju prijedloga će se dostaviti svim podnosiocima prijedloga.

Predviđeni indikativni vremenski okvir za okončanje procesa zaprimanja prijedloga je sljedeći:

 

AKTIVNOST DATUM
Objavljivanje Javnog poziva 24.04.2019. g
Krajni rok za dodatne upite i pojašnjenja 08.05.2019. g
Krajnji rok za podnošenje prijava 15.05.2019. g

Ovdje možete preuzeti: Odluku o kriterijima za dodjelu priznanja i Obrazac prijave