Dr. Dina Mehmedbegović – Smith jedna je od učesnica programa prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini koji se realizuju u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj”, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

U maju 1992. godine, kao studentica Filozofskog fakulteta, Dina Mehmedbegović – Smith napušta Sarajevo i odlazi u London gdje je magistrirala i doktorirala na Institute of Education, University of London. Istraživanja dr. Mehmedbegović – Smith vezana su za dvojezičnu djecu i porodice, a od samog početka u Londonu je bila uključena u rad sa našim porodicama koje su UN i Crveni krst preselili iz ratnih razaranja u London.

Mnogi roditelji djece sa kojima je sarađivala, samo nekoliko mjeseci po njihovom dolasku u London, podijelili su sa njom da im djeca kažu: ‘Kad dođeš po mene u školu, nemoj govoriti naš.’ Ova  iskustva su za Dinu bila ‘kritični incidenti’ koji su je vodili da nešto učini.

Ljudi koji su izgubili svoje domove sada su živjeli u strahu da će izgubiti svoj jezik i identitet, otuđiti se od sebe i svojih porodica. Ova iskustva su je nagnala da učini nešto, nešto što će ukazati obrazovnom sistemu i široj javnosti na faktore koji utiču na djecu imigranata da sami sebe ‘orobe’, u ovom slučaju, od jedine ‘imovine’ koju su mogli sa sobom donijeti: svog jezika i prethodnog znanja kojeg imaju na tom jeziku.

Njen prvi korak je rezultirao iniciranjem dvojezične dramske grupe kroz koju su mladi ljudi iz BiH pretvorili svoja iskustava u kreativnu energiju i napisali dvojezičnu dramu ‘’Naturalizovan’’, a koju su izveli profesionalni glumci u Royal Court Theatre i Half Moon Theatre u Londonu. Drama je pisana na našem i engleskom jeziku i dvojezično izvedena. Cilj je bio prenijeti na scenu dvojezična razmišljanja i dijalog kroz iskustva integracije u novu sredinu naših tinejdžera.

Sljedeći korak je bio osnivanje BiH škole u South Ockendonu. Ova inicijativa se poklopila sa dolaskom Dinine mame Vere (rođene Šalovac) Mehmedbegović u London. Kao nastavnica u penziji sa 41 godinom punog radnog staža u prosvjeti, Vera je sa velikim entuzijazmom  prihvatila da vodi ovu školu. Sve svoje vrijeme je posvećivala planiranju nastave, organizovanju knjiga, mapa i pisanju dnevnika škole koji je dokumentovao razvoj ove prve škole BiH dijaspore u Britaniji. Ova škola je postala njen život i smisao u Londonu.

Dinina motivacija da nešto učini ju je potom odvela da, kroz svoj akademski rad i istraživanja, istraži i objasni proces  koji se u literaturi naziva ‘simboličko nasilje’. Njen dugoročni cilj je da doprinese razvoju obrazovnog sistema u kojem niti jedno dijete neće osjećati potrebu da sakrije svoj jezik i niti jedan roditelj neće osjećati strah otuđenja u bližoj i daljoj porodici izazvan gubitkom vlastitog jezika.

Dr. Mehmedbegović – Smith navodi da ovaj projekat saradnje stručnjaka iz dijaspore sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH omogućava da se njena istraživanja, saznanja i preporuke na području očuvanja jezika direktno koriste u procesu daljnjeg razvoja učenja maternjeg jezika i dopunskih škola u bh. dijaspori.  Dinina inicijativa ‘’Zdrava jezička dijeta’’ je ušla i u preporuke Evropske komisije svim zemljama članicama, kao i u materijal za profesionalni razvoj učitelja u EU.

Svoje bogato znanje i iskustvo dr. Mehmedbegović- Smith je podijelila i sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sektorom za isljeništvom, kao institucijom prijema, kao i Ministarstvom civilnih poslova BiH kojima je pružila pomoć u daljem razvoju i unapređenju web portala za interaktivno dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu a koji je uspostavljen krajem 2018. godine (www.dopunskanastava.mcp.gov.ba).

Tokom svog boravka u BiH, Dina je učestvovala i na skupu nastvanika dopunskog obrazovanja iz dijaspore koji je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovalo 17.04.2019. godine. Održala je predavanje predstavnicima nadležnih institucija, nastavnicima iz dijaspore i predstavnicima organizacija dijaspore na temu važnosti očuvanja i razvoja maternjeg jezika, razvoja kurikuluma dopunskih škola u dijaspori, profesionalni razvoj nastavnika i preporuke EC o maternjem jeziku.

Svoj boravak u BiH preko projekta ”Dijaspora za razvoj” dr. Mehmedbegović – Smith je iskoristila i da održi prezentaciju svojih stručnih radova na štandu dijaspore na Sajmu knjiga.

Dinina poruka ljudima u dijaspori je: ‘’Zdrava jezička dijeta’’ će vam ukazati na prednosti očuvanja jezika porijekla koje će doprinjeti boljem uspjehu vaše djece u školi i bogatijem kognitivnom funkcionisanju u svim stadijima života. Više o ovoj temi možete pročitati na Dininom portalu: http://healthylinguisticdiet.com/.