Briga o učenju maternjeg jezika u iseljeništvu treba obuhvatiti i najmlađu ciljnu grupu – djecu predškolskog uzrasta za koju je potrebno obezbijediti adekvatne materijale, jedan je od zaključaka ”Okruglog stola o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu i povećanom učešću iseljeništva u razvoju politika u BiH” koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  i Grupacija Naša perspektiva dana 17.4.2019.godine u Sarajevu uz učešće predstavnika dopunskih škola / nastavnika maternjeg jezika / predstavnika organizacija iz iseljeništva i predstavnika institucija u BiH nadležnih za saradnju sa iseljeništvom,  obrazovanje i kulturu sa različitih nivoa vlasti.

Materijali koji mogu biti od koristi za učenje maternjeg jezika u predškolskoj dobi u iseljeništvu dostupni su na službenoj web stranici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO),  www.aposo.gov.ba, u kategoriji Publikacije.

Na linku https://aposo.gov.ba/bs/zajednicka-jezgra-definisana-na-ishodima-ucenja-u-bih-2/  nalazi se Zajednička jezgra definisana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koja sadrži Zajedničku jezgru cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoj i obrazovanje i Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama.

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski, hrvatski i srpski definisana na ishodima učenja u BiH nalazi se na linku:

https://aposo.gov.ba/sadrzaj/uploads/ZJNPP-za-B-H-S-definisana-na-ishodima.pdf

Publikacije iz kategorije predškolski odgoj i obrazovanje dostupne su na:

https://aposo.gov.ba/bs/publikacije/predskolski-odgoj-i-obrazovanje/

U kategoriji Publikacije, na raspolaganju su i druge publikacije vezane za nastavne planove i programe u BiH.