Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u aprilu 2018. godine usvojilo Migracijski profil za 2017. godinu.

Ovo je 10. migracijski profil kojim Vijeće ministara BiH na godišnjoj razini ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svoje nadležnosti za iseljeništvo, priprema analizu stanja bh. iseljeništva na godišnjem nivou, a odnosi se na podatke o njihovom broju, statusu, zaposlenosti, uključenost u obrazovni sistem i integriranost u državama prijema.

Ukupan broj osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u iseljeništvu u 2017. godini je procijenjen na najmanje dva miliona.

Podaci o broju prve generacije emigranata iz BiH, odnosno onih koji su rođeni u BiH a žive izvan njenih granica, iznosi 1.691.350 osoba,  što Bosnu i Hercegovinu pozicionira na 16. mjesto u svijetu prema stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji (44,5%).

Bh. iseljenici žive širom svijeta, a zvanični podaci dostupni su za 51 zemlju. Najveći broj iseljenika živi na teritoriji Evrope (oko 60%), te Sjeverne Amerike i Australije.

Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2017. godinu možete preuzeti ovdje, na sva tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.