Nedavno je iz štampe izašao udžbenik namijenjen djeci u bosanskohercegovačkom iseljeništvu, koja pohađaju nastavu od 5. do 9. razreda u dopunskim osnovnim školama, a koji nosi naslov „Kulturna i društvena historija naroda Bosne i Hercegovine“.

Izdavač ovog udžbenika je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a bit će od velikog značaja za mladu bosanskohercegovačku populaciju koja živi izvan svoje domovine, kao i za nastavno osoblje koje izvodi nastavu u skladu s aktuelnim Nastavnim planom i programom za dopunske škole u bosanskohercegovačkom iseljeništvu.

Autori koji su radili na pripremi ovog udžbenika su kroz nastavnu građu obuhvatili najvažnije elemente društvenog i kulturno-historijskog identiteta Bosne i Hercegovine i on sadrži poglavlja koja se bave jezicima i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, muzičkom i likovnom kulturom, geografijom i historijom. Udžbenik je usklađen  s Nastavnim planom i programom i prilagođen sadržajno  uzrastu učenika, a autori su nastojali  da ispoštuju normu standardnih jezika, koja je prepoznata u onome što je zajedničko za službeni bosanski, hrvatski i srpski jezik u Bosni i Hercegovini i dva pisma koja su u upotrebi.

Vjerujemo da će ovaj udžbenik doprinijeti razvoju svijesti o izuzetnim bosanskohercegovačkim vrijednostima, unaprijediti kvalitet dopunske  nastave, a prije svega, omogućiti sticanje novih znanja o svojoj domovini svim budućim generacijama u bosanskohercegovačkom iseljeništvu.