Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 08.5.2018. godine donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2018. godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 07. oktobra ove godine.

Neposredni izbori su raspisani za:

  • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine,
  • Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
  • Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Narodnu skupštinu Republike Srpske,
  • Predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i
  • Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Svi akti bitni za održavanje Općih izbora 2018. godine su objavljeni na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba pod linkom “Opći izbori 2018”.

Registracija glasača izvan Bosne i Hercegovine se vrši popunjavanjem Obrasca prijave za glasanje izvan Bosne i Hercegovine i dostavljanjem istog sa dokumentima koji se prilažu zajedno s kopijom važećeg identifikacionog dokumenta (i drugih traženih dokumenata) Centralnoj izbornoj komisiji BiH na adresu:

  • Izbori u Bosni i Hercegovini / Poštanski pretinac 451 / 71000 Sarajevo / Bosna i Hercegovina,
  • Ili poslati telefaksom na sljedeće brojeve: +387 33 251 333 i +387 33 251 334
  • ili elektronskim putem na e-mail : prijavapp@izbori.ba

Prijave birača za glasanje izvan BiH primaju se do 24. jula 2018. godine. Također, sve potrebne informacije birači mogu dobiti putem telefona +387 33 251 331  ili  +387 33 251 332 ili e-maila: prijavapp@izbori.ba ili info@izbori.ba

Obrazac prijave za glasanje izvan Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje na sva tri jezika u službenoj upotrebi u BiH ili na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.                  

U Pravilniku o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini Odjeljci B i C tretiraju pitanja načina glasanja birača koji glasaju na biračkim mjestima u DKP-ima i koji glasaju putem pošte, gdje je u članu 31. definisan rok za prihvatanje povratne koverte.