Dana 08.07.2019. godine u Sarajevu predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine su održali radni sastanak sa Ilmom Caprnja predsjednicom Bosansko-hercegovačkog omladinskog saveza u Švedskoj (BHUF).

Bosansko-hercegovački omladinski savez u Švedskoj koji egzistira još od 1994. godine je demokratska, multinacionalna i apolitička organizacija i okuplja omladinska udruženja iseljeništva iz Bosne i Hercegovine. U članstvu saveza je dvadesetak omladinskih udruženja u Švedskoj sa oko 2000 članova. Cilj je koordinacija rada i podrška aktivnosti lokalnih omladinskih udruženja u svrhu njegovanja i učenja maternjih jezika, kulture, tradicije, obrazovanja i informisanja, kao i integracije mladih porijeklom iz Bosne i Hercegovine u švedsko društvo. Pored toga, u okviru humanitarnih aktivnosti do sada su ostvarili saradnju sa brojnim organizacijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini od kojih se izdvajaju Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Dječiji dom Bjelave i SOS dječije selo, a aktivno su učestvovali i u projektu zbrinjavanja punoljetne omladine u Mostaru.

Cilj BHUF je da u budućem radu proširi saradnju sa drugim organizacijama u Švedskoj i Bosni i Hercegovini i ojača postojeću saradnju.

Na sastanku se razgovaralo o daljnjoj saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, o aktinostima na kojima se trenutno radi, o mogućnostima povezivanja BHUF sa omladinskim iseljeniškom organizacijama u drugim zemljama s fokusom na Skandinaviju, kao i daljem afirmisanju mladih porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Švedskoj da svojim radom doprinesu omasovljavanju članstva. Također, dogovoreno je da će se u narednom periodu aktivno raditi na uvezivanju BHUF sa organizacijama mladih u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su dogovoreni konkretni naredni koraci saradnje, što će u konačnici doprinjeti vezivanju mladih porijeklom iz Bosne i Hercegovine za domovinu.