USAID-ov projekt Diaspora Invest razvio je online platformu www.diasporainvest.ba čiji je cilj povezivanje kompanija, organizacija i profesionalaca/ki iz bosanskohercegovačke dijaspore. Platforma sadrži uputstva za pokretanje posla, upute i savjete u vezi sa procedurama poslovanja u BiH, te daje uvid u različite prilike koje se nude u Bosni i Hercegovini. Također, Diasporaivnest kroz registraciju korisnika omogućava umrežavanje, predstavljanje projekata i ideja, te promociju  uspješnih priča iz bh. dijaspore i investicija u domovinu. Registrovani korisnici mogu voditi svoj blog, kreirati promotivnu stranicu za svoj projekat i pretraživate baze korisnika za povezivanje.