Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac potpisala je 20. novembra 2017. godine u Sarajevu memorandume o saradnji u oblasti iseljeništva s gradonačelnicima i načelnicima, odnosno predstavnicima 28 gradova i općina u BiH. Ministrica Borovac je kazala da potpisivanje memoranduma o saradnji s iseljeništvom putem jedinica lokalne samouprave predstavlja značajan korak u realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom, koju je donijelo Vijeće ministara BiH u aprilu ove godine.

“Ovo je odraz kontinuirane saradnje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ali i naša buduća aktivnost koja će se odvijati na planu realizacije uloge koju imaju jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju saradnja sa iseljeništvom”, kazala je ministrica Borovac, dodajući da su one prepoznate i imaju ključnu ulogu u realizaciji svih ovih obaveza koje proizlaze iz te saradnje.

Prema njenim riječima, zacrtana su dva glavna cilja, prije svega jačanje njihovih kapaciteta kako bi se jedinice lokalne samouprave osposobile za rad s iseljeništvom, jer iseljeništvo zahtijeva posebne uslove i kvalitet rada i ono što je potrebno da se udovolji iseljeništvu od strane lokalne zajednice, kao i da razviju lokalne projekte koji će biti usmjereni za uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

Ministrica Borovac je kazala da će Ministarstvo pružiti obuku lokalnim zajednicama i osoblju koje oni odrede kako bi im pomogli da rade sa iseljeništvom na pravilan način.

Istaknula je da će fokus biti, prije svega, na uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

“Ono što će još Ministarstvo učiniti kroz ovu saradnju jeste da ćemo ponuditi informacije koje smo dobili kroz mapiranje dijaspore u deset zemalja svijeta. Te ćemo informacije podijeliti s jedinicama lokalne samouprave”, kazala je ministrica.