Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac sastala se u Sarajevu 18. decembra 2017. godine sa ministrom za dijasporu Republike Makedonije Edmondom Ademijem sa kojim je razgovarala o aktivnostima Bosne i Hercegovine na planu provedbe Politike o saradnji sa iseljeništvom. Ovaj ministarski sastanak realiziran je u okviru Trećeg poslovnog foruma „Opštedruštveni dijalog u BiH – Sarajevo 2017“, koji je održan u organizaciji Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

„Bosna i Hercegovina predstavlja dobar primjer reguliranja odnosa sa iseljeništvom koji će slijediti i makedonske vlasti tokom naredne godine za kada je planirana izrada strateških dokumenata za uređenje pitanja saradnje sa našom dijasporom“, kazao je ministar Ademi.

Ministrica Borovac je istaknula kako Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH provodi niz aktivnosti na planu realizacije Politike o saradnji sa iseljništvom navodeći da je počeo proces mapiranja dijaspoore u deset zemalja svijeta, kao i formiranje reprezentativnih tijela predstavnika našeg iseljeništva u zemljama prijema. Također, istaknut je i značaj potpisivanja memoranduma o saradnji sa 28 gradova i općina koje su se obavezale na provedbu Politike i jačanje veza sa bosanskohercegovačkim iseljeništvom.

Na ministarskom sastanku je zajednički ocijenjeno kako su evropske integracije prioritet i put koji nema alternativu. Ministar Ademi je istaknuo kako Makedonija očekuje početak pregovora već na proljeće ističući kako se nada da će nedugo zatim i naša zemlja otvoriti proces pregovora o članstvu sa Evropskom unijom.