Pekara ”Kabil” Tuzla jedna je od 11 bh. kompanija koja je kroz projekat Dijaspora za razvoj (D4D) dobila priliku da unaprijedi svoje poslovanje i konkurentnost na tržištu kroz ostvarenje velike investicije. Pekara ,,Kabil” se 80 godina bavi proizvodnjom pekarskih i drugih prepoznatljivih prehrambenih proizvoda koji predstavljaju spoj tradicije i zahtjeva modernog vremena. U 2019. godini, uz podršku D4D projekta, završili su investicioni projekat gradnje i opremanja vrhunskom opremom novog poslovno proizvodnog objekta u poslovnoj zoni Kreka Sjever u Tuzli.

Zahvaljujući saradnji sa stručnjacima iz bh. dijaspore u Hrvatskoj, ova investicija vrijedna preko milion KM je donijela povećanje proizvodnje pekare „Kabil“ za 3 puta, proširenje skladišnih i proizvodnih kapaciteta, te rezultirala zapošljavanjem novih radnika.

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.