Kako pandemija utiče na hronične bolesnike i šta se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima za vrijeme COVID-19 pandemije, objašnjava kardiolog dr. Amra Macic Džanković.

Serijal možete pratiti na YouTube kanalu „60 sekundi o koroni“, kao i na FB stranici @BHAAAS, te Instagramu bhaaas_usa_bih.

Serijal podržava Vlada Švicarske. Sadržaj publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

Preuzeto: bhaaas.org