Nakon dužeg perioda provedenog u pripremi i dodatnim konsultacijama došao je i trenutak sklapanja i potpisivanja Ugovora između Udruženja i-dijaspora / Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije zastupane od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju – SDC. Ugovor je potpisan na period do 2023. godine i nastavljena je naša uspješna priča.

Razvoj i-platforme

Ideja zajedničke platforme povezana je sa studijom koju su pokrenule bivša Federalna vlada za migracije i Švicarska agencija za razvoj i saradnju – SDC. Posvećeni pojedinci iz različitih grupa dijaspore, koje podržava SDC, udružili su se 2015. godine radi formiranja udruženja koje je od tada posvećeno razvoju platforme. Osnovna ideja bila je stvaranje platforme koja bi mogla funkcionirati kao most među različitim skupinama dijaspore, ali i između dijaspore u Švicarskoj i aktivnosti u zemlji porijekla. Švicarska agencija za razvoj i saradnju je institucionalno popratila taj razvoj i financijski ga podržala u dvije faze projekta.

Rezimirajući dvije razvojne faze od 2015. godine, jasno je da je i pored mnogih poteškoća, Udruženje „i-dijaspora“ uspjelo uspostaviti funkcionalnu „i-platformu“ za razmjenu i umrežavanje unutar dijaspore, ali i između dijaspore i Bosne i Hercegovine.

„i-dijaspora“ je učestvovala u brojnim networking događajima, održavala kontakte sa vlastima Bosne i Hercegovine, kao i sa švicarskim vlastima. U Bosni i Hercegovini „i-dijaspora“ je uspostavila važne kontakte sa različitim institucijama, kompanijama, organizacijama i pojedincima posvećenim razvoju Bosne i Hercegovine.

i-platform – temelj za buduće generacije

i-platfom ima za cilj podržati i podsticati razvoj Bosne i Hercegovine kroz uvezivanje bh. dijaspore u Švicarskoj, prikupljanje i razmjenu informacija, povezivanje aktera iz obje zemlje, stvaranje sinergija, podsticaj i promoviranje inicijativa koje daju ili mogu dati doprinos razvoju socijalnih, ekonomskih i kulturnih procesa u Bosni i Hercegovini. Pri tome i-platform čini sve kako bi se izgradili mostovi između ljudi, profesija i zajedničkih interesa na relaciji Švicarska i Bosna i Hercegovina.

Dijaspora predstavlja nezaobilazan potencijal za razvoj Bosne i Hercegovine kao i za uspostavljanje i jačanje saradnje između Švicarske i Bosne i Hercegovine, posebno u oblasti privrede, nauke, obrazovanja, kulture i socijalnog  sektora. Iako uspješne inicijative u različitim sektorima već postoje i daju konkretan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine, istraživanja pokazuju da su potencijali i resursi dijaspore daleko veći, ali da i još uvijek nisu dovoljno povezani, koordinirani, pa samim tim i iskorišteni. To se posebno odnosi na znanje, stečeno iskustvo i profesionalne sposobnosti i mreže koje je dijaspora stekla u drugim zemljama.

Poziv za članstvo u i-dijaspori

Trenutno se u našoj mreži članova nalazi preko 200 osoba, institucija, kompanija i organizacija, a listu svih članova možete pronaći na web stranici www.i-platform.ch. Kako nam je u interesu da što veći broj ljudi uključimo u naše aktivnosti ovim putem objavljujemo javni poziv za članstvo u našoj mreži!

Svi pojedinci, predstavnici organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj koji mogu doprinijeti našoj mreži i žele da doprinesu razvoju Bosne i Hercegovine su slobodni da nam se jave na mail info@idijaspora.ch kako bi im proslijedili pristupnicu za članstvo u našoj mreži.