• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Zašto web portal za dijasporu?

  Cilj uspostavljanja web portal-a za dijasporu je stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između organizacija i pojedinaca BiH dijaspore među sobom kao i sa institucijama, privatnim sektorom, civilnim sektorom i pojedincima u Bosni i Hercegovini.

  Putem web portala pripadnici BiH dijaspore imat će mogućnost podijeliti svoja iskustva stečena u inozemstvu, svoje ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize, ostvariti virtualnu ...

  Cilj uspostavljanja web portal-a za dijasporu je stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između organizacija i pojedinaca BiH dijaspore među sobom kao i sa institucijama, privatnim sektorom, civilnim sektorom i pojedincima u Bosni i Hercegovini.

  Putem web portala pripadnici BiH dijaspore imat će mogućnost podijeliti svoja iskustva stečena u inozemstvu, svoje ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize, ostvariti virtualnu razmjenu i prijenos znanja i vještina, te promovirati inicijative iz dijaspore za razvitak Bosne i Hercegovine.

  Web portal omogućava virtualno okruženje u kojem će korisnici komunicirati sukladno principima društvenih mreža, pridruživati se različitim interesnim skupinama, imat će pristup potrebnim informacijama ovisno o ulozi koju budu imali na portalu.

  Web portal predstavlja jezgru društvenog, kulturnog i ekonomskog života dijaspore, koja snagom zajednice treba ujediniti one koji su se raselili po svijetu.

  Pozivamo vas da svojim komentarima i sugestijama pridonesete unaprjeđenju ovog web portala!

  Naša zemlja ima izuzetno talentiranu dijasporu

  „Potrebno je imati jednu adresu, jedna vrata na koja se može kucati, platformu za razmjenu ideja, protok informacija o zbivanjima u zemlji sa stalnim ažuriranjem podataka o potrebama, mogućnostima aktivnog djelovanja i uključivanja dijaspore u isti, te postojećim, kao i budućim planiranim projektima".  Bosanskohercegovačko-američka akademije znanosti i umjetnosti (BHAAAS) je...

  Pitajte nas