Dragi državljani Bosne i Hercegovine koji živite u inostranstvu,

Cilj ove web stranice je vaše bolje povezivanje sa zemljom porijekla, Bosnom i Hercegovinom .

Kao dugogodišnji partner Bosne i Hercegovine, Švicarska je uvjerena da bh. dijaspora ima važnu ulogu u podršci zemlji svog porijekla da uhvati korak sa evropskim partnerima.

Kako se možete uključiti?

  • Stupiti u kontakt s drugim članovima bh. dijaspore
  • Naći pravu osobu u Bosni i Hercegovini s kojom možete razgovarati o vašim interesima i brigama
  • Provjeriti mogućnosti investiranja i pronaći partnera pomoću ovog portala
  • Pronaći način da se angažirate na socijalnim i kulturnim projektima
  • Podijeliti vaše ideje i vještine

U Švicarskoj je aktivna sveobuhvatna web stranica pod nazivom i-platform, koja okuplja otprilike 60.000 stanovnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ova platforma nastoji da olakša i ojača veze između dijaspore u Švicarskoj i raznih aktera u BiH (vladinih institucija, nevladinih organizacija, poduzetnika i kompanija, naučnika i univerziteta, kao i institucija kulture). Njen cilj je da ideje koje dolaze s obje strane nađu odgovarajuće partnere. Upravo D4D portal ima potencijal da proširi mrežu kontakata i otvori je prema bh. dijaspori širom svijeta.

Veličina dijaspore porijeklom iz Bosne i Hercegovinepredstavlja bogatstvo zemlje i daje joj utjecaj i glas širom svijeta. Pozivam sve vas rođene ili ste porijeklom iz Bosne i Hercegovine da koristite ovu web stranicu i gradite pozitivne veze širom zemlje.

Pridružite se i podijelite svoja iskustva, ideje i ekspertizu iz vaše stručne oblasti! Gdje god da ste u svijetu, zasigurno ste doprinijeli zajednici koju ste učinili svojim novim domom. Sada imate priliku da to učinite i u svojoj domovini.

 

Andrea Rauber Saxer

Ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini