Općina Ključ s ponosom prati uspjehe svojih Ključana u dijaspori. Jedan od njih je Samir Bečić koji živi u SAD-u i poznat je širom svijeta po svom Health Fitness Revolution Programu. Inače je poznat kao “fitness car grada Houstona” i dobio je mnoga priznanja u ovom gradu.
Gradonačelnik Houstona Sylvester Turner i članovi Gradskog vijeća Houstona su u čast promocije zdravih stilova života u njihovom gradu proglasili 10. januar kao oficijelni Dan Samira Bečića.
Ovom prilikom načelnik Općine Ključ je u svoje ime i u ime zaposlenika Općine Ključ te svih građana Ključa koji su rasuti širom svijeta ČESTITAO SAMIRU BEČIĆU na ovom velikom priznanju.
Preuzeto: Ured za dijasporu Općina Ključ