Sa direktoricom škole Maidom Vugdalić-Kulić smo razgovarali o osnivanju škole, broju učenika koji su je pohađali, održavanju nastave i aktivnostima, ali i o tome koliko su djeca porijeklom iz BiH vezana za našu državu

Među osnivačima je sadašnji počasni kozul Bosne i Hercegovine u Australiji, Amir Šahinović, bračni par Harambašić, Jasmina Bajraktarević Hayward i mnogi drugi.

Bosanska etnička škola je uspješno uvrštena u Federaciju jezičkih škola zajednica Novog Južnog Walesa, koja ima znatan broj škola članica i svojim dugogodišnjim radom i aktivnim učešćem kroz djelatnosti te iste Federacije, zauzima veoma bitno mjesto na njihovoj listi, kao nosilac nekoliko priznanja Ministarstva obrazovanja, koje direktno i sa velikim interesovanjem učestvuje u radu ove institucije, s obzirom da je multikulturalizam dragocjen dio australskog društva.

O radu škole razgovarali smo sa direktoricom škole, Maidom Vugdalić-Kulić.

– Krovno tijelo BEŠ-a je Školski odbor sa svojim članovima. Svi članovi imaju svoja zaduženja – od administracije do finansija, podrške tehničkih platformi, glasnovornika i slično, a uz to, tu su neizostavno profesori i predavači. Škola može da vrši upis svih učenika koji pohađaju redovnu australsku školu, od osnovne do završetka srednje škole. Obaveza je ispuniti kriterije i norme plana i programa nastave, te ostvariti određeni stepen redovnosti polaznika. Predavači sa visokim kvalifikacijama sastavljaju radne listove prema stupnju znanja učenika za svako od četiri tromjesečja, koja čine školsku godinu. Fokus je na učenju bosanskog jezika i književnosti, kao i kulturi i tradiciji Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga, Bosanska etnička škola uživa znatno poštovanje članova šire bosanskohercegovačke zajednice u Australiji, težeći konstantnoj saradnji sa ostalim bh. organizacijama kroz promoviranje jezika i javne nastupe učenika, te pružajući podršku svakoj pozitivnoj promociji domovine, čineći to i sama kroz razne aspekte australskog društva. Svi mi koji smo direktno uključeni u njen rad trudimo se da budemo i sami ambasadori naše BiH u Australiji, na najljepši mogući način, istakla je direktorica Vugdalić-Kulić i dodala kako se svi koji su direktno uključeni u rad škole, trude da budu i sami ambasadori BiH u Australiji – na najljepši mogući način.

Kroz BEŠ je, od njenog osnivanja pa do danas, prošlo nekoliko hiljada učenika. Zanimljiv podatak je da su polaznici prvih generacija sada roditelji djece koja trenutno pohađaju školu. U prosjeku, oko 70 učenika se upiše u BEŠ godišnje, a razvrstani su u četiri odjeljenja – ovisno od mjesta u kojem žive s obzirom na veličinu Sydneya. Učenici i osoblje škole često su gosti osnovnih državnih škola, a dugi niz godina njihov domaćin je i Amity, turski privatni koledž, te musafirhana uz jednu od bosanskih džamija u Sydneyu. Važno je istaći da BEŠ ima svoj prostor pri Bosanskom kulturnom centru, a sastoji se od ureda, biblioteke i prostrane učionice.

image

Posjeta Ambasadi BiH u Canberri/ BEŠ

Nastava se odvija vikendom, a razredi su mješovitog uzrasta, s tim da najstariji đaci obično preuzimaju ulogu asistenta predavačima. Na polugodištu i kraju godine rade se testovi i ispiti koji potvrđuju napredak znanja djece i pokazuju na kojim poljima se treba više raditi iduće godine. Diplome su kruna uspješne školske godine i dodjeljuju se na završnoj ceremoniji kojoj prisustvuju roditelji, staratelji i drugi zaslužni za rad te školske godine.

Maidin rad BEŠ-u počeo je davne 2000. godine, kada je kao student slavenskih jezika i književnosti na sidnejskom Macquarie univerzitetu preuzela ulogu predavača volontera. Kako nam kaže, tada se rodila i velika ljubav prema ovoj ustanovi i radu s djecom, koja se još nikada nije ugasila. I mada je njeno redovno zanimanje sudski i usmeni tumač, rado se odazvala kada je prije dvije godine ponovo dobila ponudu da preuzme mjesto predsjednice Školskog odbora.

– Ipak, moj uslov je bio da radim i kao profesor-predavač i mentor drugim predavačima, da bih bila u stalnom kontaktu sa djecom, što sam uvijek doživljavala kao privilegiju. Moja dva sina, Mak i Danis, također intenzivno pohađaju intenzivno nastavu bosanskog jezika, pa tako iz prve ruke znam šta je potrebno da zadobijem njihovu pažnju i motiviram ih da što bolje uče i prate predavanje, objašnjava Maida.

Održavati vezu sa zemljom porijekla udaljenom više od 13.000 kilometara nije jednostavno, ali, naglašava Vugdalić-Kulić, naša djeca su veoma zrela i više nego dobro razumiju situaciju u kojoj se nalaze, kao i činjenicu da su njihovi djedovi, nane, majke i očevi u vječnoj nostalgiji za mjestom rođenja, kao i nastojanju da se što bolje uklope u Australiji.

– Mališani neosporno uživaju u svojoj bilingulanosti, a i nepobitnosti da je Bosna i Hercegovina neraskidivi dio njih, pa kroz dobro znanje bosanskog jezika oni na svoj dječiji način osjećaju da tim usrećuju svoje roditelje, nane i djedove. U srcima, a to govorim iz prve ruke, bez imalo umanjene ljubavi prema Australiji, jer su nove generacije u 99 % slučajeva i rođene ovdje, oni gaje duboku privrženost svemu što je bosansko, pokazujući veliko zanimanje za sva prošla i trenutna dešavanja u BiH, ističući koliko uživaju u posjetama zemlji porijekla svojih roditelja i činjenici da im dobro vladanje bosanskog jezika, poznavanje kulture i tradicije otvara vrata i za dugotrajniji boravak tamo u budućnosti. Iz tog razloga je evidentno da se naša djeca ne udaljavaju od svog identiteta, naprotiv, oni ga poštuju i vole, a na roditeljima je zasigurno veliki zadatak da ih usmjere i podržavaju u tom pozitivnom naumu, što i jeste uloga roditelja u našim životima.  Nakon toga, mi predavači smo dužni opravdati to povjerenje kako djeteta, tako i roditelja, njegovati njihovu ljubav prema identitetu, kroz zanimljiv, kvalitetan i sadržajan nastavni plan i program, ističe naša sagovornica.

image

Bosanska etnička škola Sydney/ BEŠ

“Jedno je sigurno, Bosanska etnička škola će odgovorno nastaviti promovirati sve bosanskohercegovačke vrijednosti u Australiji, počev od jezika, ljubavi prema knjizi, otvoranjem male školske biblioteke, pisanjem, organiziranjem različitih konkursa, učešćem na kulturnim manifestacijama, gostovanjem i saradnjom sa bh. medijima, podržavanjem svih bh. organizacija u Australiji s pozitivnom porukom, u žarkoj želji i nastojanju održavanja bliskog kontakta sa maticom Bosnom i Hercegovinom, vjerujući da je to ispravan put, koji našu djecu vodi u jasniju budućnost bez zaborava o onome sto jesmo i što ćemo uvijek biti, sa širenjem vidika za sva nova saznanja.”

Vise informacija o Bosanskoj etničkoj školi možete pronaći ovdje.

Preuzeto: MojaBiH