• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Zajedničkim djelovanjem do većeg učešća iseljeništva u razvoju BiH

  U Sarajevu je 14.8.2019. godine potpisan Memorandum o suradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacije Naša perspektiva, čime su se strane potpisnice usuglasile da će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH.  Suradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informiranje i razmjena...

  U Maglaju obilježen početak realizacije projekta „Kako se piše domovina“

  U prostorijama JU Opšta biblioteka Maglaj obilježen je početak realizacije projekta „Kako se piše domovina“ kojim se želi omogućiti djeci i mladima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu tijekom godine, posebno tijkom ljeta, da nauče ili obnove svoje znanje materinskog jezika i domaće kulture, tradicije i običaja. Naime, JU Opšta...

  Održan Ljubuški gospodarski forum u suradnji s dijasporom

  U Ljubuškom je 09.08.2019.godine održan ''Treći Ljubuški gospodarski forum u saradnji sa dijasporom'' u  okviru projekta ''Dijaspora za razvoj'' koji provodi  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlada Švicarske, u partnerstvu s Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). Na skupu se...

  Pitajte nas