Nezainteresiranost javnosti, a samim tim i medija, za naučne teme jedan je od najvećih izazova za razvoj naučnog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Novinari koji se bave naučnim temama ipak misle da je ovaj problem velikim dijelom zabluda i da interes javnosti postoji. Potrebno je taj interes probuditi, a za to postoje metode kojima se mediji mogu koristiti.

Sva predavanja i paneli su snimljeni i objavljeni na Youtube kanalu.

Predavanje na temu “Kako zainteresirati javnost za nauku kroz medije”  dostupno je na:  https://www.youtube.com/watch?v=p7v0UfVeZyg&list=PLYBfry2n3sXBf8dxM6PLWq5drcDs3kMn4&index=2

Predavač: Igor Rill, glavni urednik časopisa National Geographic u Srbiji

Moderatorica: Ljiljana Đukanović