Dr. Emina Obarčanin koja je dugo godina provela u Njemačkoj je jedna od učesnica programa prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u BiH koji se ralizuje u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“- projekat Ministarstva za ljudska prava i izbijeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicerske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Emina Obarčanin rođena je u Doboju, a osnovnu školu je završila u Tešnju. 1992. godine se seli u Njemačku gdje je završila klasičnu gimnaziju i studij farmacije na Univerzitetu u Duesseldorfu. Stekla je zvanje doktora farmacije na Univerzitetu u Floridi, Gainsville, USA, a zvanje dr.rer.nat (doktor prirodnih nauka) na Heinnrich-Heine Univerzitetu u Dusseldorf-u. Kao docent je zaposlena na Institutu za kliničku farmaciju na Heinnrich-Heine Univerzitetu u Dusseldorf-u za oblasti dijabetesae i onkologije, farmaceutske skrbi i terapije ljekovima. Na istom univerzitetu obavlja funkciju i zamjenika kordinatora EU FP7 projekta LENA (Labeling of Enalapril in Neonates up to Adolesecents).

Obarčanin je imala priliku da akademskom osoblju Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, na kojem je bila angažovana u okviru projekta ministarstva, predstavi fakultet Heinnrich-Heine te oblast klinčke farmacije koja se bavi terapijom ljekovima. Tom prilikom je predstavila i projekat LENA, čiji je cilj bio razviti formulaciju enalaprila, orodispersibilne mini tablete, koje djeca svih uzrasta od prvog dana života mogu da koriste, te ispitati efikasnost enalaprila u terapiji dilatacionih kardiomiopatija i kongenitalnih srčanih oboljenja kod djece svih uzrasta.

Na doktoroskom studiju Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu Obarčanin je održala seminar pod nazivom „Dobra klinička praksa i etika u farmaciji“. Kako bi na što efikasniji način prenjela znanje kolegama  iz oblasti dobre kliničke prakse, održala je radionice, a za oblast etika u farmaciji odabrala je slučajeve iz prakse gdje se ne poštuje farmaceutska i medicinska etika te su doktoranti kroz tkz. metodu debate imali priliku iskazati svoje mišljenje i evaluairati prikazane slučajeve.

Obarčanin je bila član žirija na takmičenju u Sarajevu koje je održano za studente farmacije i medicine iz raznih gradova regije. Ističe da studenti koji su uzeli učešče na takmičenju su imali zadatak da analiziraju slučaj pacijenta sa dijabetesom koji ima učestale kolapse. Entuzijazam i želja za pobijedom među studentima nije nedostajala, a pobijedio je onaj tim koji je prepoznao simptome i adekvatno prilagodijo terapiju.

U razgovoru sa Eminom, prilikom njene posjete Ministarstvu za ljudska prava i izbijeglice Bosne i Hercegovine, saznali smo da je izuzetno zadovoljna što je dobila priliku učestvovati u prenosu znanja iz dijaspore u BiH. Za kolege sa Farmaceutskog fakulteta kaže da su otvoreni za saradnju i željni novih znanja. Ističe da svaki pojedinac može napraviti jako puno u svojoj oblasti, time što će svoje znanje i iskustvo dijeliti i širiti na području BiH. Kolegama stručnjacima iz dijaspore poručila je da se što više angažuju da se BiH uključi u naučno istraživačke projekte iz oblasti zdravstva kako bi na taj način mladi ljudi iz BiH dobili šansu da rade u timovima stručnjaka iz oblasti farmacije, a BiH institucijama da rade na tome da se BiH uključi u projekte EU iz oblasti zdravstva.

Za kraj naša sagovornica nam je rekla kako već sada radi na dobijanju sredstava za jedan „Health project“ u BiH.