Ambasada Švedske u BiH, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, organizirala je 06. 06. 2018. godine u Sarajevu konferenciju na kojoj je razgovarano o  trgovinskim odnosima  BiH i Švedske, iskustvima  švedskih poduzetnika i kompanija u BiH, mogućnostima  proširenja poslovnih prilika s obzirom na EU integraciju BiH, kao i ulozi dijaspore u razvijanju trgovinskih odnosa između BiH i Švedske.

Konferenciju su otvorili ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić i zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević.

U panelima su učestvovali predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, FIPA-e,  Vijeća stranih investitora u BiH, APU mreže – organizacije dijaspore u Švedskoj, akademskog sektora u BiH, te podzetnici iz Švedske u BiH.

Posebna pažnja na konferenciji posvećena je poduzetnicima iz Švedske koji vode porijeklo iz BiH, a koji realizuju i razvijaju poslovne prilike u BiH, istovremeno doprinoseći rastu i stvaranju radnih mjesta kako u BiH tako i u Švedskoj.

Konferencija je bila prilika da se poslušaju poduzetnici iz Švedske koji vode porijeklo iz BiH, da se čuju njihove priče i iskustva u realizaciji poslovnih prilika u BiH i razvijanju trgovinskih odnosa između BiH i Švedske. Njihove inicijative podstiču da se čini više kako bi se unaprijedili odnosi između dviju zemalja. Dijaspora je jedan od potencijala koji povezuje BiH i Švedsku i treba je koristiti u daljem razvoju ekonomskih i kulturnih veza.

U sklopu konferencije upriličena je i foto izložba Vizionari u trgovini i poduzetništvu u odnosima Švedske i Bosne i Hercegovine, autorice Vanje Lisac. Kroz izložbu su predstavljene švedsko – bosanske kompanije i njihovi lideri: Hamdija Jusufagić, System Verification, Sarajevo; Adnan Berberović, SEEBA, Sarajevo; Bojan Vuković, DVC – Solutions, Banja Luka; Zlatko Papac, Lasta Travel d.o.o., Mostar; Dragan Stokuća, Rekal d.o.o, Banja Luka; Smail Šabić, Kavat d.o.o., Travnik; Himzo Musić i Vernisa Rejhan, Softhouse, Sarajevo; Nafija i Sanela Čagalj, Zinkteknik Bosnia d.o.o, Mostar; Magnus Vall, Bos-Agro Food, Sarajevo; Adnan Hurić, Velimir Stupa i Admir Bućan, Print Design, Sarajevo;  Amir Čoralić, Consortia, Sarajevo.

U Švedskoj živi oko 70.000 osoba porijeklom iz BiH, koje održavaju snažne veze između BiH i Švedske  doprinoseći tako sveukupnoj bilateralnoj saradnji između dviju zemalja.