Denis Azabagić, profesor na Roosevelt univerzitetu u Čikagu, Sanel Redžić, predavač na Univerzitetu “Franz Liszt” u Weimaru, na Univerzitetu u Erfurtu te na Univerzitetu u Osijeku i Boris Tešić, predavač na Univerzitetu “Louis Spohr” u Kasselu, su u periodu od 21.07. do 28.07.2019. godine u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ („D4D“) – projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicerske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), bili predavači na Ljetnoj školi klasične gitare “PrSt” koju je organizovao Omladinski art centar Tuzla.

Ljetna škola gitare otvorena je svečanim koncertom na kojem su nastupili predavači škole Sanel Redžić, Boris Tešić te Cavatina Duo u sastavu Denis Azabagić i Eugenia Moliner na flauti.

Na školi klasične gitare na kojoj su svoje znanje prenjeli priznati umjetnici iz iseljeništva, prisustvovalo je 26 mladih talentovanih gitarista iz regiona i Europe koji su svakodnevno kroz individualnu i grupnu nastavu usavršavali svoje znanje. Ova ljetna škola pored individualnih časova sa afirmisanim profesorima iz iseljeništva mladim gitaristima pružila je i  mogućnosti za kamerno muziciranje, gitarski orkestar, sportske aktivnosti, druženja te odmor u prirodnom ambijentu izletišta Zlača.

Na drugom koncertu koji je ujedno predstavljao i zatvaranje ljetne škole klasične gitare  koji se održao u Teatru Kabare u Tuzli, predstavili su se učesnici škole koji su imali priliku pokazati šta su to naučili od svjetski afirmisanih profesora klasične gitare.