Denis Azabagić, profesor na Roosevelt sveučilištu u Čikagu, Sanel Redžić, predavač na Sveučilištu “Franz Liszt” u Weimaru, na Univerzitetu u Erfurtu te na Sveučilištu u Osijeku i Boris Tešić, predavač na Sveučilištu “Louis Spohr” u Kasselu, su u periodu od 21.07. do 28.07.2019. godine u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ („D4D“) – projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicerske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), bili predavači na Ljetnoj školi klasične gitare “PrSt” koju je organizirao Omladinski art centar Tuzla.

Ljetna škola gitare otvorena je svečanim koncertom na kojem su nastupili predavači škole Sanel Redžić, Boris Tešić te Cavatina Duo u sastavu Denis Azabagić i Eugenia Moliner na flauti.

Na školi klasične gitare na kojoj su svoje znanje prenjeli priznati umjetnici iz iseljeništva, prisustvovalo je 26 mladih talentovanih gitarista iz regije i Europe koji su svakodnevno kroz individualnu i grupnu nastavu usavršavali svoje znanje. Ova ljetna škola pored individualnih časova sa afirmiranim profesorima iz iseljeništva mladim gitaristima pružila je i  mogućnosti za kamerno muziciranje, gitarski orkestar, športske aktivnosti, druženja te odmor u prirodnom ambijentu izletišta Zlača.

Na drugom koncertu koji je ujedno predstavljao i zatvaranje ljetne škole klasične gitare  koji se održao u Teatru Kabare u Tuzli, predstavili su se učesnici škole koji su imali priliku pokazati šta su to naučili od svjetski afirmiranih profesora klasične gitare.