Na poziv organizacije ”Odbor bh. učitelja u Danskoj”, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač, pomoćnik mnistrice, i Isma Stanić, šefica Odsjeka za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju u Sektoru za iseljeništvo, boravili su u Kopenhagenu gdje su održali dva sastanka sa predstavnicima iseljeništva iz BiH.

U subotu 16.11.2019.godine u prostorijama Ambasade BiH u Danskoj održan je sastanak sa predstavnicima ”Odbora bh. učitelja u Danskoj” na temu saradnje u oblasti obrazovanja, dopunskih škola i učenja maternjeg jezika  u iseljeništvu u Danskoj. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH Adnan Husić, pomoćnik ministra u Sektoru za obrazovanje i Alma Ćatović, stručna savjetnica za ekonomsko-finansijska pitanja u obrazovanju. Nakon međusobnog informisanja o tekućim aktivnostima, na sastanku se detaljno razgovaralo o problematici u radu dopunskih škola koje vodi ”Odbor bh. učitelja u Danskoj”, edukaciji stručnog kadra, planiranju budućih aktivnosti, mogućnostima za sistemsku podršku dopunskim školama i genaralno mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti obrazovanja. Sastanku su prisustvovali i predstvanici Ambasade BiH u Danskoj Slavica Grozdanić, Elvir Ibrović i Gordana Kojić.

U nedjelju 17.11.2019.godine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH su održali sastanak sa predstavnicima organizacija i istaknutim pojedincima u Danskoj na kome se razgovaralo o postojećim aktivnostima i mogućnostima za unapređenje saradnje između iseljeništva u Danskoj i institucija u BiH. Predstavnici iseljenštva su pozdravili donošenje Politike o saradnji sa iseljeništvom i izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom, naročito cilj 4. Strategije koji se odnosi na jačanje saradnje sa mladima u iseljeništvu iz druge i treće generacije iseljeništva. Učesnici sastanka su se složili da je potrebno pružiti podršku i različite mogućnosti za dopunsko obrazovanje i učenje maternjih jezika u iseljeništvu uključujući postojeće dopunske škole, organizaciju  ljetnih škola maternjih jezika u BiH, angažman stručnih profesora iz BiH, online mogućnosti učenja i dr. Naglašena je i potreba za poboljšanom međusobnom komunikacijom, kao i međusobnim umrežavanjem unutar iseljeništva. Ovom sastanku je prisustvovalo više od 20 predstavnika iseljeništva, predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i Ambasade BiH u Danskoj.