Potrebna je intenzivnija saradnja, naročito zbog toga što Švedska trenutno predsjedava Vijećem EU, naglasila je ambasadorica Elvira Dilberović

Švedski parlamentarci i predstavnici privrednika bosanskohercegovačkog porijekla posjetili su Ambasadu Bosne i Hercegovine u Stockholmu i tom prilikom se sastali sa ambasadoricom Elvirom Dilberović.

Naime, krajem 2022. godine održani su izbori u obje ove zemlje, a nakon dugo vremena došlo je do promjena u sastavu švedske vlade. Tako će u sklopu švedskog parlamenta naredne četiri godine, u donošenju odluka učestvovati i tri parlamentarca porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o Denisu Begiću (S), Azri Muranović (S) i Dženanu Čišiji (S).

Oni su sa ambasadoricom BiH u Kraljevini Švedskoj Elvirom Dilberović i predstavnicima Udruženja bh. privrednika u Švedskoj, Nazifom Hasanovićem i Mehom Kapom, razgovarali o političkoj i ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine u Kraljevine Švedske.

Tom prilikom ambasadorica Dilberović se zahvalila švedskim parlamentarcima za sve što su uradili i što će u narednom periodu uraditi za našu državu.

– BiH i Švedska nemaju otvorenih pitanja, ali potrebna je intenzivnija saradnja na poboljšanju kako političke tako i ekonomske saradnje, sa posebnim osvrtom na činjenicu da upravo Kraljevina Švedska trenutno predsjedava Vijećem Evropske unije, naglasila je Dilberović.

O promjenama u sastavu vlade Švedske govorio je Denis Begić.

– Bez obzira na promjene u sastavu vlade, oni i dalje ostaju naklonjeni i pružaju snažnu podršku BiH na putu ka EU integracijama. Jedino iz partije SD nisu bili saglasni sa podrškom za kandidatski status BiH u EU, poručio je Begić.

Predstojeći period je od izuzetnog značaja za za ekonomiju, dodala je Azra Muranović.

– Šveđani Zapadni Balkan upravo sada vide na jedan drugačiji način u geopolitičkom smislu, naglasila Muranović.

S obzirom na to da se Evropska unija trenutno nalazi pred historijskim izazovima, te da je invazija na Ukrajinu donijela ekonomske probleme u skoro svim zemljama, osnaživanje i saradnja bh. privrednika sa privrednicima iz Kraljevine Švedske mogla bi biti od velikog značaja za obje zemlje.

Prisutni su se usaglasili da Udruženje privrednika na čijem je čelu Nazif Hasanović može biti snažna podrška privrednicima ovih zemalja, jer upravo od svih skandinavskih zemalja Švedska je vodeća po pitanju investicija u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo, bilo je i ranije u Švedskoj pokušaja da se okupe bh. privrednici i da jedinstveno djeluju i rade na povezivanju sa švedskim privrednicima, ali nije se otišlo dalje od početka. Udruženje bh. privrednika u Švedskoj (Bosnien och Herzegovina Näringslivförening i Sverige – BHNS) nastalo je na inicijativu ambasadorice Elvire Dilberović, koja je na ideji i realizaciji osnivanja ovog udruženja radila 18 mjeseci, a koje je zvanično prezentovano u septembru 2022. godine. Udruženje se zasniva na umrežavanju bh. privrednika i privrednih subjekata u Švedskoj, kao i na intenzivnoj saradnji sa privrednicima iz Bosne i Hercegovine. Fokus udruženja je na privlačenju investicija iz Švedske u BiH, kako bh. privrednika, tako i švedskih ulagača.

Preuzeto: MojaBiH