Planovi Duhana i Derviševića sprovedeni su u djelo na sastanku održanom u Ljubljani, povodom Dana državnosti BiH

Nepunih mjesec dana od sastanka predsjednika Bosanskog Akademskog Društva u Austriji Sirađa Duhana sa univerzitetskim profesorom u Ljubljani dr. Edvinom Derviševićem, osnovano je novo bosanskohercegovačko udruženje u Sloveniji.

Naime, u Ljubljani je na Dan državnosti BiH održan sastanak građana bosanskohercegovačkog porijekla u Sloveniji na kojem je odlučeno da se registruje Bosansko Akademsko Društvo u Sloveniji (BADS).

Osnivačkom sastanku su prisustvovali: Edvin Dervišević, Ismar Nujezinović, Nedžad Junuzović, Nurdin Bajramović, Senahil Asanagić, Amer Beharić, Emir Čolić, Nermina Čolić, Nijaz Ibrulj, Faris Mujezinović i Aida Tihić Mujezinović.

BADS će raditi na očuvanju bh. identiteta u Sloveniji kao i na produbljivanju dobrih odnosa Slovenije i Bosne i Hercegovine. Posebno je naglašena buduća saradnja sa Bosanskim Akademskim Društvom iz Austrije (BADA) koja treba da se ogleda u sljedećem:

– generiranju zajedničkih mreža,

– saradnji u privrednim projektima,

– saradnji na obrazovnim, naučnim i kulturnim poljima,

– razmjeni ideja o budućem razvoju naših zajednica u Evropi.

Za početak naredne godine planirano je održavanje skupštine BADS-a u Ljubljani, sa velikim brojem zvanica.

Izvor: MojaBiH