Spomenuti projekat čiji je inicijator uvaženi Edo Šabanagić svakodnevno plijeni sve veći interes pristalica, i to zahvaljujući neumornom radu gospodina Šabanagića, strateškog partnera i-dijaspore, Fondacije “La Terra Nostra” i predstavnika i-dijaspore.

Sve navedeno prepoznali su i predstavnici bosanskohercegovačke dijaspore u Austriji i Švedskoj, što je rezultiralo potpisivanjem Memoranduma o međusobnoj saradnji između predstavnika projekta “5 million friends of B&H” i predstavnika organizacija BHUF iz Švedske, kao i Consilium Bosniacum iz Austrije.

Svi potpisnici ovog Sporazuma vrijedno rade na umrežavanju bosanskohercegovačke dijaspore i promociji bosanskohercegovačkih kvaliteta.

Preuzeto: i-platform.ch