Spomenuti projekt, koji je pokrenuo cijenjeni Edo Šabanagić, privlači sve više interesa pristaša zahvaljujući neumornom radu gospodina Šabanagića, strateškog partnera i-dijaspore, Fondacija La Terra Nostra i predstavnika i- dijaspore.

Sve su to prepoznali i predstavnici bosanskohercegovačke dijaspore u Austriji i Švedskoj, što je rezultiralo potpisivanjem Memoranduma o međunarodnoj suradnji između predstavnika projekta „5 miliona friends of B&H“ i predstavnika BHUF-a iz Švedske i Consilium Bosniacum iz Austrije.

Svi potpisnici ovog Sporazuma marljivo rade na umrežavanju bosanskohercegovačke dijaspore i promiču bosanskohercegovačke kvalitete.

Preuzeto sa: i-platform.ch