Prof. Dr. Ismar Volić sa Odsjeka za matematiku na Wellesley College, USA, održao je u mjesecu martu 2019. godine, na Priorodno-matematičkim fakultetetima u Sarajevu, Zenici i Tuzli, predavanja o novim primjenama matematike u prirodnim naukama, inženjerstvu i informatici.

Profesor Volić radi u polju topologije, koja je slična geometriji, a bavi se izučavanjima oblika i prostora zajedno sa promjenama koje nastaju pri njihovim deformacijama. Ova veoma interesantna tema privukla je veliki broj studenata, nastavnika i predstavnika IT sektora, pa su studentske klupe bile popunjene do zadnjeg mjesta.

Gostovanje Prof. Volića na Odsjeku za matematiku je realizovano putem projekta “Dijaspora za razvoj” koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH,

S obzirom da smo sa Prof. Volićem imali priliku i ranije razgovarati u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, više o njegovim angažmanima možete pročitati u našem ranije objavljenom članku: https://dijaspora.mhrr.gov.ba/ismar-volic-matematicarima-u-bosni-i-hercegovini-treba-puno-veca-podrska/