U okviru manifestacije Dani dijaspore 2021 u Ključu u srijedu 29.12.2021. godine održan je Poslovno-investicijski forum koji je ujedno bio prilika da se sretnu predstavnici svih zainteresovanih aktera (općinske vlasti, poduzetnici sa lokalnog nivoa,  institucije u Bosni i Hercegovini, međunarodne razvojne agencije, domaće nevladine organizacije i dijaspora) i u otvorenoj diskusiji iznesu svoje stavove, prijedloge i razmijene iskustva.

Ispred Ministarstva za ljudsta prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  skupu su prisustvovali pomoćnik ministra Kemo Sarač i viši stručni saradnik Vladimir Kek koji su prezentovali aktivnosti i rad Sektora za iseljeništvo Ministarstva i aktivnosti Sektora na prenosu znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu.

Namjera Općine Ključ jeste da identificira probleme u privredi i saradnji sa dijasporom i ponudi nove inicijative i razmišljanja za poboljšanje saradnje i iznalaženje novih rješenja. Definisanje saradnje sa dijasporom na institucionalnom osnovu i provođenje pojedinačnih projekata otvoriće mogućnost za intenzivnije uključivanje svih zainteresovanih u razvojne programe lokalne samouprave. Prisutni su upoznati, između ostalog, i sa mogućnostima i načinima pomoći učesnika Foruma navedenim kategorijama, ali i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta te drugih eksternih izvora finansiranja. Druženje je bilo ugodno i korisno, a u namjeri daljeg jačanja saradnje, promocije privatnih biznisa, razmjene iskustava i znanja, umrežavanja privatnih i društvenih interesa i promocije potencijala Općine Ključ.

Predstavnici Ministrastva su takođe učestvovali u utorak 28.12.2021. godine na skupu  Održive povratničke zajednice u Bosni i Hercegovini entitetu Republike Srpske koji je u Doboju organizovalo Federalno ministrastvo raseljenih osoba i izbjeglica a na kome je jedan od panela bio na temu saradnja sa iseljeništvom. U okviru panela dva na temu saradnja sa iseljeništvom pomoćnik ministra Kemo Sarač prezentirao je aktivnosti i rad Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.