Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i ove je godine pokrovitelj predstavljanja književnog stvaralaštva, izdavaštva i naučne literature autora i izdavača koji vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a žive izvan njenih granica.

Drugog dana 30. Sarajevskog sajma knjiga, 19. aprila, na Centralnoj sajamskoj  pozornici promovirana su djela  Dr. Izeta Muratspahića, rođenog Goraždanina koji od 1992. godine živi u Švedskom gradu Uppsala.

Sajamskoj publici autor je predstavio udžbenike za našu djecu u Švedskoj koja uče maternji jezik: „PLANINE, RIJEKE I JEZERA U BiH“, „DOMOVINA SE VOLI SRCEM – GRADOVI U BiH“, te „POČETNICU“, koje je izdala švedska izadavačka kuća „Temsy Of Sweden AB“.

Muratspahić je dva desetljeća života u Švedskoj posvetio izradi udžbenika za učenje bosanskog jezika u dopunskim školama za djecu bh. iseljenika u ovoj zemlji.

„Udžbenik za dopunsku nastavu, koji su izradile institucije u BiH, dobar je temelj za učenje, ne samo bosansog jezika, već i historije i geografije BiH. Udžbenike, koja danas predstavljam, nastojao sam prilagoditi nastavnom planu za našu djecu u Švedskoj i učiniti im lakšim učenje bosanskog jezika, bh. historije i geografije“, kazao je Muratspahić.

Muratspahić je autor Švedsko-bosanskog rječnika od 28.500 riječi iz 1999. godine. Napisao je više stotina recenzija, prikaza i ogleda iz književnosti i jezika. Član je Švedskog društva pisaca udžbenika (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF).