Opština Novi Grad posjeduje brojne brownfield i greenfield lokacije,  nudi jedinstvene uslove investiranja za domaće i strane investitore, koji se ogledaju kroz  stimulativne cijene zemljišta i zakupa prostora, prilagođavanje ponuda prema vrsti investicije i zahtjevima investitora, podršku investitorima tokom investicionog procesa i aftercare uslugama za investitore.

Opština Novi Grad je od 2019. godine nosilac međunarodnog BFC SEE sertifikata, koji investitorima garantuje uspješnu i proaktivnu  lokalnu administraciju, povoljan privredni ambijent i susretljivost.

Pored toga, Opštinska uprava Opštine Novi Grad je znatno modernizovala i unaprijedila svoje elektronske usluge, putem  web aplikacije eUprava, kroz koju su uspostavljeni servisi za unaprijeđenje komunikacije sa građanima koji žive na teritoriji opštine, ali i jednostavniji i efikasniji način komunikacije i umrežavanja dijaspore sa Opštinom Novi Grad.

Prezentacija investicionih mogućnosti opštine Novi Grad

Video „Mjesto novih investicija, jedinstvenih doživljaja i zdrave sredine“

Investicione lokacije Opštine Novi Grad

Investicioni projekti:

Revitalizacija hotela „Una“

Revitalizacija smještajnog objekta u okviru SRC „Mlakve“

Uspostavlјanje smještajnog kapaciteta – hostel

Izgradnja Banjsko-rekreativnog centra Lješlјani