Општина Нови Град посједује бројне локације,  нуди јединствене услове инвестирања за домаће и стране инвеститоре, који се огледају кроз  стимулативне цијене земљишта и закупа простора, прилагођавање понуда према врсти инвестиције и захтјевима инвеститора, подршку инвеститорима током инвестиционог процеса  и афтерцаре услугама за инвеститоре.

Општина је од 2019.године носилац међународног БФЦ СЕЕ сертификата, који инвеститорима гарантује успјешну и проактивну  локалну администрацију, повољан привредни амбијент и сусретљивост.

Поред тога, Општинска управа Општине Нови Град је знатно модернизовала и унаприједила своје електронске услуге, путем wеб апликације еУправа, кроз коју су успостављени сервиси за унапријеђење комуникације са грађанима који живе на територији општине, али и једноставнији и ефикаснији начин комуникације и умрежавања дијаспоре са Општином Нови Град.

Презентација инвестиционих могућности општине Нови Град

Видео „Мјесто нових инвестиција, јединствених доживљаја и здраве средине“

Инвестиционе локације Општине Нови Град

Инвестициони пројекти:

Ревитализација хотела „Уна“

Ревитализација смјештајног објекта у оквиру СРЦ „Млакве“

Успоставлјање смјештајног капацитета – хостел

Изградња Бањско-рекреативног центра Љешлјани