Na sastanku Upravnog odbora Platforme BiH, održanom u petak 10. januara razgovaralo se o aktivnostima ove organizacije u protekloj godini kao i predstojećim, planiranim aktivnostima i događajima u ovoj godini.

Prva planirana aktivnost je realizacija promocije knjige “Život na stiku” i proslava 40 godina novinarske karijere Dževdeta Tuzlića. Riječ je o tri promocije: 17., 18. i 19. januara u Den Haagu, Rotterdamu i Eindhovenu.

Početkom februara zakazana je Skupština Platforme u Ambasadi BiH u Den Haagu.

Za april ostaje da se realizuje Turnir u malom nogometu i kvalifikacije za Prvenstvo koje se u istom mjesecu održava u Njemačkoj.

Upravni Odbor se usaglasio o par aktivnosti i kulturnih događaja u narednom periodu, o kojima će javnost biti obaviještena u što kraćem roku, poručili su iz Platforme BiH.

Platforma  BiH je krovna organizacija bh. udruženja u Nizozemskoj, koja zastupa i brani interes građana Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1997 godine i djeluje volonterski.

Cilj Platforme BiH je da ostvari dvosmjernu komunikaciju sa bosanskohercegovačkim građanima u Nizozemskoj i u svijetu, komunikaciju sa holandskom vladom te očuva odnos sa maticom.

Pored toga, organizacija radi i na očuvanju bh. kulture i promovisanju Bosne i Hercegovine kroz raznorazne aktivnosti.